Tag: xã Minh An

TỔ PHẢN ỨNG NHANH XÃ MINH AN: “Khiên chắn” ngăn bạo lực gia đình

TỔ PHẢN ỨNG NHANH XÃ MINH AN: “Khiên chắn” ngăn bạo lực...

Có những ngày nghe tin chồng của nạn nhân đi làm xa về mà chị Lò Thị Phấn, Chủ tịch...

Hagar mang tiếng cười về xã Minh An

Hagar mang tiếng cười về xã Minh An

May mắn được tiếp cận dự án của tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, vợ chồng chị...