Tag: xác nhận cư trú

Hà Nội: Tuyệt đối không được yêu cầu công dân cung cấp thêm xác nhận cư trú

Hà Nội: Tuyệt đối không được yêu cầu công dân cung cấp...

UBND thành phố Hà Nội ngày 22-3-2023 ban hành Văn bản số 775/UBND-KSTTHC về việc...

Bỏ yêu cầu xuất trình xác nhận cư trú: TP.HCM kiên quyết không gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi làm thủ tục hành chính

Bỏ yêu cầu xuất trình xác nhận cư trú: TP.HCM kiên quyết...

Liên quan đến việc vẫn còn một số cơ quan hành chính (bộ phận một cửa) đòi giấy...

Không yêu cầu xác nhận cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính

Không yêu cầu xác nhận cư trú trong giải quyết thủ tục...

"Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai...