Tag: xếp lương

Xếp hạng, xếp lương theo thông tư mới phải bảo đảm quyền lợi giáo viên

Xếp hạng, xếp lương theo thông tư mới phải bảo đảm quyền...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu sửa đổi các thông tư, quy định liên quan đến xếp...