Tag: xóa đói

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông thôn trong giai đoạn 2021 - 2025

Sẽ hỗ trợ nhà ở cho khoảng 230.000 hộ nghèo khu vực nông...

Để đảm bảo hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp...

icon Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Phú Yên triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

“Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” là nội dung Điều 34, Hiến pháp nước...