Tag: Xóa đói giảm nghèo

Hà Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bài trừ hủ tục

Hà Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín trong bài...

Trong những năm qua, Người có uy tín trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang...

Tìm hướng đi bền vững cho cây quế ở Lào Cai

Tìm hướng đi bền vững cho cây quế ở Lào Cai

Là cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo chủ lực cho bà con ở Lào Cai, tuy nhiên...

Việt Nam - Trung Quốc: Trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo

Việt Nam - Trung Quốc: Trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm...

Sự phát triển của mỗi quốc gia cần lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người...

UN và Việt Nam: Chọn lĩnh vực cấp bách triển khai như trao quyền cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo

UN và Việt Nam: Chọn lĩnh vực cấp bách triển khai như trao...

Bà Ghada Fathi cho rằng UN và Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng,...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong...

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tại Hội nghị tổng kết năm...

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xoá đói giảm nghèo

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành...

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho biết:...

Vì một Việt Nam không có đói nghèo!

Vì một Việt Nam không có đói nghèo!

Với chính sách, nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị,...

Đồng Tháp: Kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo đầu tư sản xuất

Đồng Tháp: Kịp thời giải ngân vốn vay giúp các hộ nghèo...

Để giúp bà con nghèo tiếp cận với vốn chính sách, tỉnh Đồng Tháp đã có 11 phòng...