Tag: xóa nghèo; thoát nghèo

Giai đoạn 2016-2020: Huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn đạt gần 800.000 tỷ đồng

Giai đoạn 2016-2020: Huy động đầu tư xây dựng nông thôn...

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, tính đến tháng 11/2020,...