Tag: xuất ngoại

Nâng cao chất lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động Việt xuất ngoại

Nâng cao chất lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động Việt...

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Lao động - Thương...