Tag: y tế cơ sở

WHO cam kết song hành cùng Việt Nam 'chung sống an toàn với COVID-19'

WHO cam kết song hành cùng Việt Nam 'chung sống an toàn...

Theo Trưởng đại diện WHO, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống...