Tag: y tế xã

Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế xã, phường

Bộ Y tế đề xuất nâng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế...

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2011/NĐ-CP, theo...