Tag: Zhi-Shan Foundation

Zhi-Shan hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật tại Thừa Thiên Huế

Zhi-Shan hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho...

Văn phòng dự án tổ chức Zhi-Shan Foundation tại Việt Nam vừa phối hợp với Trung...