Tag: bữa ăn cho phạm nhân

Từ ngày 25/12 tăng chất lượng bữa ăn và chăm sóc y tế cho phạm nhân

Từ ngày 25/12 tăng chất lượng bữa ăn và chăm sóc y tế cho...

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi...