Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030

Sáng 12/8/2021, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam; bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) tại Việt Nam; các Đại sứ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và đại biểu các địa phương; các tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết: "Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai Chiến lược, chúng ta đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 30,26% nữ đại biểu Quốc hội và gần 30% nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam. Những thành tựu này sẽ là nền tảng vững chắc để các cấp, ngành tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới trong giai đoạn tới".

Bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Với vai trò là cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng Chiến lược 2021-2030, bà Elisa Fernandez, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh: "Quá trình rà soát việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 10 năm qua cho thấy, việc đảm bảo nguồn lực tài chính cho bình đẳng giới, đặc biệt từ nguồn chi đầu tư từ ngân sách nhà nước để đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Chiến lược là việc rất cần thiết. Để làm được điều này, phải đảm bảo các mục tiêu của Chiến lược được lồng ghép một cách nghiên túc trong các kế hoạch của ngành và địa phương, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia. Việt Nam cũng cần đầu tư có mục tiêu vào thay đổi chuẩn mực xã hội theo hướng thúc đẩy cho bình đẳng giới. Đây là điều cốt lõi để thúc đẩy bình đẳng giới mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải trải qua. Đây cũng chính là mục tiêu đầu tiên của Chiến lược 2021-2030".

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Úc tại Việt Nam đã chúc mừng Chính phủ Việt Nam về việc công bố Chiến lược 2021-2030 và nhấn mạnh: "Đây là cơ hội và thách thức đối với sự tiến bộ của phụ nữ và trẻ em gái trong thập kỷ tới, bao gồm các vấn đề liên quan đến sự già đi của dân số Việt Nam, Cách mạng 4.0 và tự động hóa việc làm. Chiến lược cũng sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề lâu nay như nhận thức về năng lực lãnh đạo của phụ nữ và các chuẩn mực xã hội làm giảm giá trị của phụ nữ".

Các đại biểu tham dự trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2020, đồng thời đề xuất những giải pháp, sáng kiến mang tính đột phá để thực hiện thành công Chiến lược giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới phát triển bền vững vào năm 2030.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ký Quyết định số 932/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2021 về việc tặng Bằng khen cho 154 tập thể và 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Đề án Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020.

Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương cần tập trung thực hiện một số giải pháp để thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 như sau: Thứ nhất, rà soát, đánh giá, đề xuất các chính sách đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng yếu thế, bao gồm phụ nữ, trẻ em ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thứ hai, chủ động thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Kế hoạch về bình đẳng giới vào các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch, dự án của đơn vị, địa phương và đảm bảo bố trí kinh phí cho việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới. Thứ ba, triển khai hiệu quả công tác truyền thông về bình đẳng giới; thu thập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bình đẳng giới; mở rộng các mô hình, dịch vụ về bình đẳng giới. Thứ tư, quan tâm tới công tác nghiên cứu khoa học về bình đẳng giới, thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược ở các cấp. Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới.

(baodansinh.vn)